Vzdělávací centrum Jana Knittlová

Jana Knittlová​​Vzdělávací centrum Jana Knittlová se zaměřuje na pořádání rekvalifikačních kurzů péče o tělo, které jsou akreditované Ministerstvem školství, ​mládeže a tělovýchovy. Na základě osvědčení z těchto kurzů můžete získat živnostenský list a začít podnikat. Tyto kurzy trvají obvykle  3 měsíce. V této oblasti spolupracujeme i s Úřadem práce a je možné požádat o proplacení kurzu za podmínek, které stanovuje ÚP.

Mimo to nabízíme řadu doplňkových kurzů v délce výuky 2-3 dny. Je to doplňková dovednost pro maséry nebo kosmetičky. Přihlásit do kurzu se můžete zde.

Velmi si zakládáme na tom, že vykonáváme na pracovišti i službu zákazníkům. Běží zde kosmetika, tetování, modeláž nehtů, masáže. To má velký význam z hlediska kvality kurzů. Naše kurzistky mohou vidět i reálný provoz, seznamují se s aktuální nabídkou materiálů, přístrojů pro výkon služeb jako jsou kosmetické služby, tetování obočí, linek a rtů nebo masážní techniky. Podívejte se také na stránky www.kosmetika-knittlova.cz.

Významným přínosem je úzká spolupráce s lékaři, kteří se podílejí na výuce, ale řeší i problémy z oblasti kožního lékařství, rehabilitace, plastické chirurgie, ortopedie.

Tradice našeho působení je již 20 let. Vždy jsme se opírali o kvalitu našich služeb a výběr osvědčených lektorů.

Naše motto: „Nechceme být nejlevnější, ale být nejlepší.“

Absolventi našich kurzů získají nejen teoretické a praktické dovednosti z oboru, ale jsou seznámeni se základy podnikání v oboru péče o tělo a získají informace i z oblasti marketingu a reklamy.

Více informací najdete na našem hlavním webu.

 

Informace o kurzech

Volejte 603493471

Kontaktní informace

Vzdělávací centrum Jana Knittlová
Litovelská 100/19
Olomouc
779 00
Česká republika
IČ:
46555226
DIČ
TOPlist

GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzdělávací centrum Jana Knittlová

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

*) jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, jsou použity pro evidenci uchazečů kurzu

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • zajištění komunikace s vámi, domluva na termínu přihlášení do kurzu, školení
  • zajištění tisku certifikátu po složení závěrečné zkoušky

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).